Skip to content
tas-trappesystem-m
trappesystem

TAS TRAPPESYSTEM er en multifunksjonell konstruksjon som kan modifiseres på en enkel måte, avhengig av behov, slik at den kan fungere enten som ei trapp eller som ei midlertidig gangbro.

Midlertidige trapper – takket være sin modulære oppbygging og stor rekkevidde av trappeløpets vinkelinstillinger kan de anvendes på alle steder med både små eller store høydeforskjeller, blant annet på skråninger, i byggegroper, jordvoller eller fleretasjebygninger.

Midlertidig gangbro for fotgjengere muliggjør sikker og stabil ferdsel over byggegroper eller grøfter.

Midlertidige trapper er også det konstruksjonselementet som brukes i TAS trappeoppganger for vertikal kommunikasjon mellom etasjene i bygningen.
De sikrer kommunikasjon til og med under de mest krevende forhold.


TAS systemets karakteristiske trekk

 • Stort hellingsområdet: fra 0° til 50°
 • Modulær oppbygging – tilgjengelige i moduler bestående av mellom 3 og 18 trappetrinn i ett trappeløp
 • Mulighet til å koble sammen enkelte trappeløp (f.eks. 18 + 18 graders helling, 15 + 12 graders helling)
 • Maksimal høyde til ett trappeløp er 3,6 m
 • Mulighet til å montere rekkverk på en eller på begge sider
 • Automatisk nivåjustering av trappetrinn
 • Mulighet til å bytte trappas brukssted på byggeplassen
 • Utført i hht. normen EN 1281

Trappeløpets trekk:

 • Føtter som stabiliserer trappeløpene
 • Sklisikre trappetrinn med 700 mm bredde
 • Praktiske transporthåndtak
 • Sikkerhetslåser som beskytter mot det at trappa faller sammen
 • Bokser for rask montering (klikkmontering) av rekkverk
 • Justerbar hellingsvinkel til rekkverk


Trappene oppfyller klasse 1 krav til bæreevne (1 kN på en oveflate 200×200 mm ihht. normen EN 12811: „Midlertidige konstruksjoner på byggeplassen”) og er tilpasset selvstendig montasje ved bruk av løfteredskaper.

SE VÅR NYE FILM OM TAS MIDLERTIDIGE TRAPPER

ANVENDELSE AV TAS MIDLERTIDIGE TRAPPER

modular temporary staircase

TAS TRAPPESYSTEM UTFØRT AV OSS