Skip to content
byggegjerder-mobilt
byggegjerder-mobilt

Byggegjerder MOBILT er det nyeste produktet til firmaet TLC, en svensk-polsk produsent av topp systemer for områdesikring på byggeplasser. MOBILT er en utbedret versjon av tidligere tilbudt byggegjerder AŻUR. Takket være mangeårig erfaring og egen forsknings- og utviklingsavdeling har TLC laget et gjerdingssystem som kjennetegnes ved en meget stor holdbarhet, korrosjonsmotstand og lav vekt.

Viktigste trekk og fordeler ved MOBILT system:

  • Lett konstruksjon som resulterer i stor mobilitet, enkel montasje og plassøkonomisk lagring
  • Riktig tilpasset motstandssveisingssparametere som garanterer holdbarhet og motstandsdyktighet mot værforhold
  • Et bredt utvalg av tilbehør muliggjør montering av gjerder til og med på vanskelig tilgjengelige steder med ujevnt grunn, f. eks. i fjellene eller på plasser for veiarbeider med byggegroper ol.
  • Gjerdene produseres av et erfaren produksjonslag, i henhold til gjeldende normer
  • Lavkostnadssystem takket være høyoptimalisert produksjonsprosess
  • Tre typer byggegjerder gjør det mulig for kunder å velge paneler som er best tilpasset deres behov.

Grunnelementet av det midlertidige byggegjerdesystemet MOBILT er et gjennomsiktig panel bestående av en solid stålramme utfylt med nett av motstandssveisede tråd. Systemet omfatter også et utvalg av monteringstilbehør som muliggjør montering i alle terrengforhold, samt montering på steder der inntrenging i jordoverflate er utilrådelig eller rett og slett forbudt.

Byggegjerder MOBILT RC CB

 
byggegjerder-mobilt

Openwork byggegjerder MOBILT RC

byggegjerder-mobilt

Openwork byggegjerder Mobilt CB

Et flott alternativ til MOBILT S byggegjerder. De kjennetegnes ved en utmerket bestandighet takket være hjørneforsterkninger som øker konstruksjonens stivhet og garanterer beholding av faste forbindelser i hjørner under alle forhold.

Takket være riktig koblet elementer, tilpasset til rørenes diameter ved bruk av motstandssveising, er MOBILT CB paneler mer holdbare og motstandsdyktige mot vanskelige forhold som kan oppstå på byggeplassen.

byggegjerder-mobilt

Openwork byggegjerder MOBILT H

Et system av lave openwork byggegjerder som er et alternativ til vanlige byggegjerder MOBILT, og som brukes der det er behov for større mobilitet og letthet av systemet. En ideell løsning ikke bare for oppsussingsarbeider eller veiarbeider, men også for raske sluttarbeider. Systemets viktigste fordel er veldig enkel lagring og problemfri transport.

byggegjerder-mobilt

Openwork byggegjerder MOBILT S

Forsterket openwork byggegjerde med et ekstra horisontalt avstivningsrør, som øker panelets bestandighet. Panelet er beregnet på å bli ofte flyttet fra et sted til et annet og til veldig intensivt bruk. Røret øker panelets stivhet, noe som fungerer godt i vanskelig terreng, der høy motstandsdyktighet mot eksisterende forhold er påkrevd. Panelene kjennetegnes ved høyest holdbarhet blant alle MOBILT byggegjerder.

byggegjerder-mobilt

Byggegjerder MOBILT

Standardpaneler i det tilbudte systemet. Standardløsning som er mye brukt ved veiarbeid eller på industriområder.

byggegjerder-mobilt

Openwork byggegjerder MOBILT er universelle, mobile gjerder (nettgjerder), hvis hovedopgave er å begrense uvedkommendes tilgang til det avsperrede området. De fungerer godt på åpne områder, og på ulike bygge- og anleggsplasser, der de avsperrer steder der farlige arbeider foregår, fra det omgivende området.


Allsidigheten til tilbehøret som tilbys sammen med gjerdene gjør det mulig å kombinere MOBILT paneler med de øvrige panelene tilbudt av TLC Rental (f. eks. SMART). Midlertidige byggegjerder MOBILT kjennetegnes også ved en høy funksjonalitet – hvert panel kan på en enkel måte brukes også som en port eller en gangport (ved bruk av en spesiell hengsel og et hjul).


MOBILT byggegjerder er et tilbud av høy kvalitet, med enkle løsninger som muliggjør rask og enkel montasje, forflytting og demontering, og ingen av disse handligene krever høykvalifisert personell.

MOBILT byggegjerde UTFØRT AV OSS