CITY security barrier system
guardrails

Midlertidige rekkverk CITY

CITY beskyttelsesrekkverk er mobile publikumsgjerder eller trafikkgjerder, laget med tanke på kortvarig sikring av et område som har midlertidig blitt tatt ut av vanlig drift, blant annet på grunn av oppussings-, anleggs-, bygge- eller veiarbeider, eller i anledning massearrangementer.

Midlertidige rekkverk CITY fungerer godt under store arrangementer som publikumsgjerder, som adskiller publikumet fra scenen. De kan også brukes som trafikkgjerder under ulike massearrangementer som krever at en del av gater tas ut av vanlig drift.

Beskyttelsesrekkverk av stål er veldig enkle å transportere, montere og demontere. For å sette dem opp trenges det ikke arbeidstakere med noen spesielle kvalifikasjoner. TLC rekkverk har også høy motstandsdyktighet mot mekaniske skader, ettersom de har blitt produsert av materialer av høy kvalitet, mens korrosjonsbeskyttelse til publikumsgjerder sikrer i tillegg til det deres lange brukstid. 

Beskyttelsesrekkverk CITY

For vanskelige driftsforhold. Deres solide konstruksjon garanterer største holdbarhet og motstandsdyktighet mot mekaniske skader og korrosjon.
guardrail City standard

Beskyttelsesrekkverk CITY Light

For lettere driftsforhold. Et godt kompromiss mellom vekt og funksjonalitet.

guardrail

Beskyttelsesrekkverk CITY Mesh

Det letteste rekkverket for midlertidig avsperring av områder, som tilfredstiller kravene for brukssikkerhet.

guardrail

BESKYTTELSESREKKVERK CITY – DIMENSJONER

 

Beskyttelsesrekkverk CITY UTFØRT AV OSS

TLC