Skip to content
trappeoppganger-m
trappeoppganger

Trappeoppgang av stål er en ferdselskorridor med enten ei trapp eller en rampe. Konstruksjonen til en trappeoppgang av stål er en fast element av alle typer bygg, unntatt enetasjebygg.


I byggesektoren skilles det mellom:

 • indre trappeoppganger av stål
 • ytre trappeoppganger av stål

FORDELER VED TRAPPEOPPGANGER AV STÅL

 • Trappeoppgang av stål er den enkleste løsningen for å forflytte seg mellom etasjene i en bygning
 • Bruk av en trappeoppgang eliminerer risiko for ulykke eller – slik som det er i tilfellet heis – for at heisen er ute av stand
 • Trappeoppgang i en original stil er et interessant og tiltrekkende arkitektonisk element av bygningen
 • Bruk av en systemtrappeoppgang gjør at monteringsprosessen foregår raskere, og som resultat er objektet raskere ferdig for overtakelse
 • Trappeoppgang av stål garanterer billigere utførelse og billigere videre bruk, sammenliknet med standardløsninger av betong

 

TLC anvender ulike typer materialer for trappetrinnutfyllinger, samt for selve stålkonstruksjoner. I de fleste tilfellene bruker vi S235 og S355 stål, rustfritt stål eller aluminium.Takket være samarbeid med anerkjente internasjonale stålleverandører, kan vi alltid garantere høyest kvalitet av levert konstruksjon. Vår egne pulvermalingshalle sikrer kvalitet og lang livstid til det utførte malingsbelegget. I TLC Gruppens prosjekter brukes det I-profiler, C-profiler, andre profiler, flatstenger, blikkplater, korrugerte blikkplater, openwork bjelker, stenger, rundrør, firkantet rør ol.


TLC Gruppen bruker en rekke sjekket og innovative løsninger, ved å starte med standard trappetrinn av motstandssveiset gitterrist, gjennom originale og innovative barnesikre rekkverk (childrensafe) og industrirekkverk, til passende koblinger og skjøtestykker for konstruksjoner som ble utarbeidet av prosjektavdelingen. Firmaet TLC gjør sitt beste for at løsningene er sikre, bestandige, og for at de skal utmerke seg ved sin høye kvalitet og gunstig pris. TLC sine testede løsninger har for flere år vært verdsatt av kunder fra hele verden.

NORMER FOR TRAPPEOPPGANGER AV STÅL

Trappeoppgangene av stål produsert av TLC Gruppen utføres i henhold til polske og internasjonale normer. I Polen gjeder Infrastrukturministerens forskrift om tekniske vilkår som bygninger og deres beliggenhet skal oppfylle, i tilfellet tilgangstrapper for industri gjelder det PN ISO 14122 norm – Maskiner – Sikkerhet – Faste Tilgangsmidler til maskiner – Del 1-4. Trappeoppgangenes pålitelighet, samt drifts- og brukssikkerhet er et av hovedkriteriene ved prosjektering.

 • PN-EN_1990_2004: Grunnleggende kunnskap om strukturell design
 • PN-EN-1991-1-2 (2006) – Konstruksjonspåvirkninger. Konstruksjonspåvirkninger ved brann.
 • PN-EN-1993-1-2 (2007) – Prosjektering av stålkonstruksjoner. Beregning av konstruksjoner med tanke på brannforhold.
 • PN-EN 1992 Eurokod 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.
 • EOTA – 11/0014 – Sika Unitherm Platinum
 • ECCS N89 – Euro nomogram – Fire Resistance of steel structures
 • Access Steel – veiledning om prosjektering av stålkonstruksjoner

Grunnleggende krav om konstruksjonens driftssikkerhet er nedfelt i Infrastrukturministerens forskrift om tekniske vilkår som bygninger og deres beliggenhet skal oppfylle. I henhold til forskriften skal konstruksjoner og konstruksjonselementer prosjekteres slikt at:

 • de kan motsette seg påvirkninger som kan oppstå i byggings- og bruksfasen
 • de opptrer seg riktig under normale driftsforhold
 • de beholder konstruksjonsintegritet i tilfellet ulykker som brann, eksplosjon eller punktskade.

Disse kravene skal oppfylles undere hele planlagte brukstiden for strukturen, derfor må trappeoppganger av stål prosjekteres og holdes ved like i det miljøet de fungerer i på en slik måte at de oppfyller følgende krav:

 • trappeoppganger har tilstrekkelig brannmotstandsdyktighet, dvs. reduksjon av materialens bestandighet pga. f. eks. høy temperatur, ikke skal resultere i endring av strukturens tekniske parametere eller bruksparametere, blant annet tap av bæreevne
 • produksjon av trappeoppganger medfører liten bruk av materialer og energi, og krever liten arbeidsinnsats
 • trappeoppganger reduserer konsekvenser av slike ulykker som jordskjelv, brann og andre farlige værforhold for menneskeliv og -helse

Steel staircase

PROSJEKTERING OG MONTERING AV TRAPPEOPPGANGER

Vi utfører individuelle trappeprosjekter. Vår konstruksjons- og prosjektavdeling forbereder et 3D prosjekt, og sender en visualisering til kunden for godkjenning. Deretter utføres det fasthetsberegninger, og til slutt sendes prosjektet til produksjonslinjen. TLC team har ambisjoner om å alltid oppfylle sine kunders høyeste forvetninger.

Montering av trappekonstruksjoner og trappeoppganger av stål skjer ved hjelp av skrue- eller profilkoblinger til vegger eller ved at det forberedes en selvbærende konstruksjon, oftest støttet av firkantede stolper. Prosjektteamet prøver å unngå bruk av koblinger til ytre stendere, bygninger og støtter. Trappetrinn monteres som regel ved bruk av forankringsstenger. Reposutfyllinger monteres ved hjelp av spesielle distansekoblinger.

TYPER TRAPPER OG TRAPPEOPPGANGER

Rettrapp
Rettrapp
Kvartsvingtrapp (L-trapp)
Kvartsvingtrapp (L-trapp)
Svingtrapp
Svingtrapp
Toløpstrapp / U-trapp
Toløpstrapp / U-trapp
Treløpstrapp
Treløpstrapp
Fireløpstrapp
Fireløpstrapp
Vindeltrapp
Vindeltrapp
Spindeltrapp
Spindeltrapp

TEKNISKE STIGER UTFØRT AV OSS