Skip to content
stalplattformer-m
stalplattformer

Stålplattformer brukes praktisk talt i alle industrigrener. Avhengig av hva de skal brukes til, er deres konstruksjon fastsatt i visse lovregler og må oppfylle bestemte krav. Firmaet TLC produserer plattformer i henhold til EU regler eller reglene i brukerlandet. Nøyaktighet, kunnskap og erfaringer til våre ingeniører gjør det mulig å utføre oppdrag på en rask og profesjonell måte. En viktig faktor er korrosjonsbeskyttelse som sikrer hele strukturens holdbarhet og sikkerhet. Som produsent garanterer vi produktenes holdbarhet, noe vi oppnår takket være anvendt teknologi og moderne maskinpark. Vår egne pulvermalingshallen sikrer lang livstid for det utførte belegget.


Den siste og meget viktige etappen er montering. Drifts- og brukssikerhet avhenger av dette. Siden vi er både produsent og leverandør, kan vi planlegge monteringsetapper på en riktig måte. Selve montasje utføres av erfarne og godt forberedte monteringslag Tjenestens allsidighet vil la Dem spare tid, og vår erfaring garanterer solid utførelse.

FORDELER VED STÅLPLATTFORMER

  • Prosjekt og produksjon i hemhold til EN ISO 14122 normen, som fastsetter krav for tilgangs- og arbeidsplattformer
  • Valg av materialer, beskyttelse og type utfylling
  • Utførelse i samsvar med HMS regler
  • Mulighet til modulær utbygging av plattformen
  • Utførelse i henhold til dokumentasjonen utarbeidet av TLC sine konstruktører eller dokumentasjonen overlevert av kunden
  • Rådgivning vedrørende regler og normer
  • Profesjonell montasje

BETJENINGS- OG TILGANGSPLATTFORMER FOR TANKER

Betjenings- og tilgangsplattformer for tanker er horisontale plattformer fastmontert på, rundt eller mellom stordimensjonale tanker. De fungerer som ferdselsveier og muliggjør betjening av tanken.
Tilleggsutstyr er avhengig av driftsforhold. Det er blant annet: stålrekkverk og spilerekkverk, ståltrapp eller tekniske stiger m.fl.

BETJENINGSPLATTFORMER FOR MASKINER OG PRODUKSJONSLINJER

Betjeningsplattformer for maskiner og produksjonslinjer består av en plattform eller et sett av plattformer som kan strekke seg gjennom flere etasjer/nivåer. Deres oppgaver er:

  • å støtte den teknologiske linjen,
  • å sikre god og sikker tilgang til maskinenes øvre deler,
  • å optimalisere og forbedre produksjonsprosessen.

Tilleggsutstyr er avhengig av driftsforhold. Det er blant annet: stålrekkverk og spilerekkverk, ståltrapp eller tekniske stiger m.fl.

 

STÅLPLATTFORMER UTFØRT AV OSS