Skip to content
kantsikringssystem-eps
Edge Protection System

KANTSIKRINGSSYSTEM EPS

020 3369 0080

Både EU-regler og polske regler har strenge standarder når det gjelder byggesikkerhet. For å imøtekomme disse kravene har TLC Group introdusert til markedet et EPS system – et moderne system for sikring av bygningskanter, teknologiske hull, ferdselskorridorer med flere. Som produsent har TLC Bedriftens Interne Produksjonskontrollsertifikat som oppfyller kravene i PN-EN 1090-1 norm. Forkortelsen EPS står for Edge Protection System som omfatter en hel rekke av sikkerhetsløsninger for byggeplasser, bygninger, byggegroper ol.


EPS systemets karakteristikk:

  • Enkle, gjennomtenkte og sjekket løsninger som garanterer driftssikkerhet og høy sikkerhetsnivå
  • Solid korrosjonsbeskyttelse som sikrer mangeårig holdbarhet av systemets elementer, også under vanskelige driftsforhold
  • Montering av systemets elementer krever ikke høykvalifisert personale
  • Et bredt tilbud av fester, beslag og håndtak
  • Spesielle transportkurver som forenkler på- og avlasting, transport og lagring av elementer
  • Mulighet til å redusere monteringskostnader ved å bruke nettpaneler istedenfor planker, takket være større avstander mellom stolper
  • Produktet ble vurdert av Instituttet for Mekanisering av Bygging og Gruvedrift med hensyn til konformitet med PN-EN 13374 normen.

SE VÅR NYE FILM  OM SYSTEMET FOR SIKRING AV BYGNINGSKANTER

ANVENDELSE AV EPS SYSTEM

kantsikringssystem-16
kantsikringssystem-1
kantsikringssystem-2
kantsikringssystem-3
kantsikringssystem-4
kantsikringssystem-5
kantsikringssystem-6
kantsikringssystem-7
kantsikringssystem-8
kantsikringssystem-9
kantsikringssystem-10
kantsikringssystem-11
kantsikringssystem-12
kantsikringssystem-13
kantsikringssystem-14
kantsikringssystem-15

UTVALGTE PROSJEKTER