Edge Protection System
Edge Protection System

KANTSIKRINGSSYSTEM EPS

020 3369 0080

Både EU-regler og polske regler har strenge standarder når det gjelder byggesikkerhet. For å imøtekomme disse kravene har TLC Group introdusert til markedet et EPS system – et moderne system for sikring av bygningskanter, teknologiske hull, ferdselskorridorer med flere. Som produsent har TLC Bedriftens Interne Produksjonskontrollsertifikat som oppfyller kravene i PN-EN 1090-1 norm. Forkortelsen EPS står for Edge Protection System som omfatter en hel rekke av sikkerhetsløsninger for byggeplasser, bygninger, byggegroper ol.


EPS systemets karakteristikk:

  • Enkle, gjennomtenkte og sjekket løsninger som garanterer driftssikkerhet og høy sikkerhetsnivå
  • Solid korrosjonsbeskyttelse som sikrer mangeårig holdbarhet av systemets elementer, også under vanskelige driftsforhold
  • Montering av systemets elementer krever ikke høykvalifisert personale
  • Et bredt tilbud av fester, beslag og håndtak
  • Spesielle transportkurver som forenkler på- og avlasting, transport og lagring av elementer
  • Mulighet til å redusere monteringskostnader ved å bruke nettpaneler istedenfor planker, takket være større avstander mellom stolper
  • Produktet ble vurdert av Instituttet for Mekanisering av Bygging og Gruvedrift med hensyn til konformitet med PN-EN 13374 normen.

SE VÅR NYE FILM  OM SYSTEMET FOR SIKRING AV BYGNINGSKANTER

ANVENDELSE AV EPS SYSTEM

Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system
Edge protection system

UTVALGTE PROSJEKTER