Skip to content
industritrapper-m
Industritrapper

Industritrapp– denne betegnelsen omfatter som regel lette trappekonstruksjoner av stål eller lette integrerte trappeoppganger av ulik konstruksjon og oppbygging. De er oftest prosjektert individuelt, og deretter brukt i industri-, lager- og logistikkhaller, både inne og ute av industribygg og -haller.
Hovedoppgaven til industritrapper er å gi sikker og komfortabel tilgang til høyere etasjer eller plattformer og gangbroer rundt ulike maskiner eller utstyr som finnes i produksjonshallen.

Konstruksjonen til industritrapper er oftest utført av S235/S355 stål, korrosjonsbeskyttet ved varmforzinking. Elementer av industritrapper (håndløpere, rekkverk, elementer av bærende konstruksjon) kan:

  • sprøytemales (våt maling)
  • pulvermales (tørr maling)
  • beskyttes med Dupleks-system
  • i tilfellet brannsikringskrav kan de males med flammehemmende maling som sikrer konstruksjonen større brannmotstand.

Industritrapper kan også utføres av rustfritt stål (f.eks. trapper til bruk i matindustrien) eller aluminium (de har en mye lettere konstruksjon). Avhengig av hva de skal brukes til og av kundenes eller byggherrens behov kan de prosjekteres og lages av ferdige standardelementer som finnes i vår katalog (bærende ramme (vange), trinn, rekkverk) eller prosjektert og produsert på individuell bestilling, og deretter montert på plass.
Vi har flere muligheter og mangeårig erfaring innen prosjektering og utføring til og med meget kompliserte industritrapper. Vi har også utført flere spektakulære prosjekter i Polen og hele Europa.

Nedenfor presenterer vi detaljerte opplysninger om ulike typer industritrapper samt tilgjengelige tekniske løsninger.

Industrial stairs TECHNICTEKNISKE 

Tekniske trapper brukes i industribedrifter, produksjonshaller og lagerhaller. Materialer av høy kvalitet samt individuelt forberedt prosjekt gjør at ståltrapper oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

Se

Industrial stairsRØMNINGSTRAPPER

Rømningstrapp brukes som en rømningsvei i tilfellet fare, både i flermannsboliger, og i offentlige bygg. Rømningstrappers karakteristiske trekk er: lav vekt, liten monteringsareal, høy motstandsdyktighet mot belastning og press fra stor folkemengde.

Se

Industrial stairsSPIRALTRAPPER

Spiraltrapper (spindeltrapper) er et forslag ikke bare for offentlige bygg, industribygg eller flermannsboliger, men også for andre objekter der originale arkitektoniske løsninger og prosjekter kan anvendes.

Se

Industrial stairsTEKNISKE STIGER / LEIDERE

Tekniske stiger – sveiset eller sammenskrudd lette konstruksjoner av konstruksjons- og rustfritt stål. De er lett å montere og har stor motstandsdyktighet mot skader.

Se

Industrial stairsSTÅLPLATTFORMER

Stålplattformer, også kalt reposer, er et element av ståltrapper. Oftest er det en plate som er en begynnelse eller slutt av ståltrappeløp i tilfellet enetasjebygg eller et element som binder to punkter sammen.

Se

Industrial stairsTRAPPEOPPGANGER

Trappeoppgang av stål er en ferdselskorridor med enten ei trapp eller en rampe. Konstruksjonen til en trappeoppgang av stål er en fast element av alle typer bygg, unntatt enetasjebygg.

Se

Industrial stairsTRAPPETRINN

Trappetrinn produsert av TLC kjennetegnes ved kombinasjon av sikkerhet og styrke, enkel montering, bestandighet og kvalitet på det utførte sluttproduktet.

Se

Industrial stairsREKKVERK OG SPILEREKKVERK

TLC-produsert rekkverk og spilerekkverk til ståltrapper utføres i henhold til normer og regler gjeldende i det aktuelle landet.

Se

Industrial stairsSTÅLTRAPPER – ANDRE

TLC-produsert ståltrapper til bruk inne og ute anvendes både i industrien og som trapp som brukes i offentlig tilgjengelige plasser.

Se